Tehnični izris opreme

Samo s kvalitetnih tehničnim izrisom bodo vsi vpleteni v prenovo ali novo postavitev lokala ali drugega prostora točno vedeli, kaj in kako je treba narediti. Kakovostni tehnični izrisi ne dovoljujejo nobenega dvoma in ne dopuščajo izgovorov. POSKRBIMO ZA:

  • • Podrobne načrte opreme
  • • Tloris stropa in sten
  • • Mikrolokacije vodovodnih priključkov
  • • Mikrolokacije električnih priključkov
  • • Poglede
  • • Specifikacije opreme in popis del

Tehnični izris notranje opreme